top of page

kükk 23x20

 

Türk Empresyonist Ressam Şeref Akdik 1899’da İstanbul’da Fatih’te doğdu. Reis-ül Hattatin olarak tanınan Kamil Akdik’in oğlu olan Şeref Akdik, babasının etkisiyle resim sanatına yönelmiştir. Fatih Merkez Rüştiyesinden sonra Sanayi- i Nesife Mektebi Alisine giren sanatçı 1925 de eğitimini tamamladı. Yapıtlarında izlenimci akımın renk kaygılarıyla akademik anlayışın kural ve deneyimlerin birleştirmiş olan sanatçı 1915'de Sanayii Nefise mektebinde öğrenim gördü. Burada Hikmet Onut ve İbrahim Çallı'nın öğrencisi oldu. 1925'de okulu bitirince devlet tarafından açılan Avrupa sınavını kazanarak Paris'e gitti ve Julian Akademisinde Paul Albert Laurens'le çalıştı, Avrupa'nın çeşitli  ülkelerini gezerek müzedeki ünlü resimlerden kopyalar yaptı.

Ardından Avrupa konkurunu kazanarak Muhittin Sebati Ataman, Mahmut Cuda, Cevat Dereli ve Refik Epikman’la birlikte çalışmalarını Paris Julian Akademisi’nde Paul Albert Laurens atölyesinde sürdürdü. 1928 yılında yurda döndükten sonra, Güzel Sanatlar Birliği bünyesinde Ankara Devlet sergilerine katıldı. Ayrıca özel sergiler açtı. Yine bu dönemde Gazi Eğitim Enstitüsü’nde ve Haydarpaşa Lisesinde resim öğretmenliği yaptı. Daha sonra emekliliğine kadar Akademi Hocalığı yaptı ve pek çok öğrenci yetiştirdi

Şeref AKDİK

300,00 $Fiyat
    Ürün Sayfası: Stores Product Widget
    bottom of page