top of page

tuab 40x40

T.E.D. Ankara Koleji ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Arzu Karcı, bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2002 yılında istifa ederek asıl tutkusu olan sanata yöneldi. Bir yandan sanatsal çalışmalarına devam eden bir yandan da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yüksek Lisans programını tamamlayan Karcı’nın tez konusu “Türk Çini Motiflerinin Çağdaş Resme Uyarlanması”dır ve eserlerinde Türk motifleri sıklıkla görülmektedir.

Karcı’nın resimleri, renkli kedileri, özgün kadınları, kendine özgü renk anlayışı ve Türk motifleri kullanımıyla ayırt edilmektedir. Eserlerinde Art Nouveau’ya atıfta bulunarak çağdaş sanat anlayışla yorumladığı vitrayı anımsatan detaylar, altın rengi ve Türk çini ve halı kilim motifleri görülmektedir. Doğaya ve hayvan dostlarımıza karşı duyarlılığıyla bilinen Karcı’nın hemen hemen her çalışmasında yer alan kediler ise, onun doğa ve hayvan sevgisini simgeler.

Arzu Karcı eserlerinin çıkış noktasını ve yaratım sürecindeki duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etmektedir:

“İnsan egosunun süslenmiş metalarla kandırıldığı, insanın evrenin yanında zerreden bile küçük olduğunu unuttuğu yaşadığımız yüzyılda, özümüzü ve içimizdeki çocuğun saflığını hatırlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle benim yaratımlarımda sert söylemler bulamazsınız. Her gün yaşadığımız olumsuz duyguları ve olumsuz olayları kendi fırçamla yaratarak tekrar tekrar izleyicinin yüzüne vurmayı anlamlı bulmuyorum. Bunun yerine çalışmalarımda başta sevgi olmak üzere hayata ve insana dair güzellikleri hatırlatmaya ve yaşadığımız yüzyılda belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz duygular olan huzur ve sevgiyi izleyicide bir anlığına da olsa uyandırmaya çalışıyorum. Endüstrileşmenin keskin hatlarının ve çelikten soğukluğunun mimariden modaya, tasarımdan sanata ve hatta duygularımıza kadar her yerde kendisini gösterdiği günümüzde, tuvalimdeki sıcak renkler ve duygularla hayata yumuşak bir dokunuşta bulunmaya çalışıyorum.

Her sergimin farklı bir konusunun olmasının yanı sıra, genel olarak çevre ve kadın sorunu kaygılandığım konuların başında geliyor ve sanırım bu tüm resimlerime yansıyor. Doğayla barışık yaşadığımız, türler arası kardeşliğin olduğu, kadına önce insan olarak bakılan ve ayrımcılığın olmadığı bir dünyayı hayal ediyorum ve konusu ne olursa olsun bu duygularla resim yapıyorum. İnsanoğlunun kontrolünü kaybederek tehlikeli bir jeolojik faktöre dönüştüğü ve gezegenimizin sonunu hazırladığı antroposen çağında ve kadın sorununun türlü ayrımcılıklarla, artan psikolojik ve fiziksel şiddetle gittikçe derinleştiği yaşadığımız yüzyılda, ağaçların, hayvanların, kadınların değerli ve güvende olduğu güvenli bir dünyaya açılan bir kapı benim tuvalim… Bir ütopyaya… Bu nedenledir ki çok sevdiğim canlılar olmalarının yanı sıra doğayı temsilen sembol olarak seçtiğim kedilerimin de kadınlarımın da hemen hemen her zaman gözleri kapalıdır resimlerimde; kötülüklere karşı gözlerini açık tutmak zorunda olmadıklarından ve güvende oldukları bir dünyada kimi zaman huzurla uykunun kollarında, kimi zaman düşler aleminde tatlı hayallerin peşinde olduklarından…”

Arzu KARCI

300,00 $Fiyat
  • Bu eserden elde edilecek gelirle,SMA hastalarına bağış yapılacaktır.

  • HERHANGİBİR SMA HASTASI BEBEĞE YAPTIĞINIZ BAĞIŞ DEKONTUNU GÖNDERMENİZDE ESERE SAHİP OLMANIZA VESİLE OLACAKTIR.

Ürün Sayfası: Stores Product Widget
bottom of page