top of page

Didar, 90x90, yağlı boya üzerine kömür , 2023, Esra Türk

Fuzuliden

“Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr

Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su

Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam

Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su “

Esra TÜRK 90x90 Tüyb-kmr

850,00 $Fiyat
    Ürün Sayfası: Stores Product Widget
    bottom of page