top of page

kusb 41x28

 

(1904, Moskova, 1986, Ankara) Tıp Öğrenimini yarıda bırakarak, Leningrad Güzel Sanatlar Akademisi'nde okudu. Bu okulu bitirdikten sonra, Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nin portre ve peyzaj bölümlerine devam etti. 1932-1936 yıllarında Persepolis kazılarında arkeolog ve heykeltıraş olarak çalıştı. 1936-1956 yıllarında bulunduğu Shanghai'da sergiler açarak, Çin sanat çevrelerinin dikkatini çekti. 1956'da Türkiye'ye geldi. 1969'a kadar yaşamını İstanbul'da sürdürdü. Bu tarihten sonra Ankara'ya yerleşti. Yurt içinde ve yurt dışında karma sergilere katıldı. Türkiye'de 50 kadar kişisel sergi düzenledi. Yapıtları, Amsterdam, New York, Washington gibi kentlerin müze ve özel koleksiyonlarında yer aldı. Özellikle Uzakdoğu'nun, yaşamını ve çevre kültürünü yansıtan yeni-klasik anlayıştaki resimleri dikkat çekicidir.

Leningrad ve Paris Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde öğrenim gördü. Daha çok peyzaj ve portre ağırlıklı çalışmalara ilgi duydu. 1932 yılından itibaren ABD adına İran’da arkeolojik araştırmalarda bulundu; Persapolis kazısında heykeltıraş olarak çalıştı. Bir süre çalışmalarını Çin’de sürdürdü. 1956 yılında Türkiye’ye yerleşerek önce İstanbul’da, 1969’dan itibaren de Ankara’da yaşadı. Çok yönlü ve hareketli bir sanat yaşamı süren Nimetullah Gerasim; yüzyıl başlarında yaygınlaşan gerçekçi etkilerle de pekişmiş Rus İzlenimci anlayışının tipik temsilcilerinden biridir. Fırça serbestisini tam bir maharet gösterisine dönüştüren Gerasim, resim alanını kontrol altına almayı önemsemeyen bir boyama tavrı içerisindedir. Görsel algılamaya yön veren dış gözlem, ayrıntıyı dışlayan renkçi ve lekeci bir duyarlığa göre biçime dönüşür. Gerasim’in İzlenimci yorum tekniği, ışığı resim yüzeyine yayan, neredeyse lirik etkilerle bütünleştiren bir palet anlayışıyla netleşir.

Nimetullah GERASİM

800,00 $Fiyat
    Ürün Sayfası: Stores Product Widget
    bottom of page