top of page

tüyb 21.5 x 27.5

Titiz bir çalışma disiplini vardır Ramiz hocanın.. Sabırla dokur resmini.. Konularını, figürlerini titizlikle seçer.. Kendi tarihi, giderek kendi kişisel tarihine eklemlenmiş Anadolu kültür tarihi ve gelenekleri içi içe geçen bir yapı içinde harmanlanmıştır onun sanat disiplini içinde…

Düğün Alayları’ndan, kuşlara.. Anadolu’nun yoksul ve onurlu insanlarından, at ve kadın figürlerine.. keman veya gitar çalan kız kompozisyonlarından.. genç kız ve güvercin düzenlemelerine kadar birçok resminde Ramiz Aydın; düzen, titizlik ve renk seçiciliği noktasında ne kadar hassas olduğunu bizlere göstermiştir.

Genelde pastel tonları yeğler hoca.. göze batmayan, ama kişiliği ikna eden renkler.. biçimdeki yalın duruluğa egemen bir seçimdir bu.. müzikal bir etkisi de vardır.. çünkü Ramiz Aydın aynı zamanda müzik tutkusu olan bir ressamdır.. Özellikle klasik batı müziği, resim yaparken vazgeçemediği bir dinleti türüdür.. müzik.. her zaman yanında olan, dinlenme zamanlarında bile, onun soyut dünyasında kendini bulduğu, dingin bir yapıdır.. aynı zamanda resimlerini de besleyen bir öge olarak karşımıza çıkar…

Gerek profilden, gerekse de cepheden, ileriye.. insanın gözüne işleyen bakışlar fırlatan bu Anadolu kadınları.. kuşların özgürlüğü simgeleyen varlıklarıyla bütünlük arzederler.. beyazlar, griler, pembeler, sarılar.. mavilerin değişken tonlarıyla harmanlanarak, hem resmin estetik bütünlüğünü oluştururlar, hem de bir kavramı görselleştirirler…

Evet, Ramiz Aydın, salt görsel, hoşa giden resimler üretmez.. aynı zamanda bir kavramın, kültürün de peşindedir.. Bu kültür, gelenek ve modernlik içinde harmanlanmış kendi ortak bileşkesinin de anlatımıdır aynı zamanda.. Bir Anadolu çocuğu olarak Ramiz Aydın, batıya uzanan bir köprü kurmuş, bir sentezi, gelenekten besleyerek gerçekleştirmiştir

Sonuç olarak Ramiz Aydın, gelenekten, Anadolu gerçekliğinden beslenen ve evrensele uzanan, yarı kübist tarzıyla, Türk resmi içinde hakettiği yeri almıştır.. Onun resimleri her şeyden öte bir üslup resmidir de aynı zamanda.. sadece bu yönüyle bile kalıcı bir özelliği barındırır…

Prof.Ramiz AYDIN

4.500,00 $Fiyat
    Ürün Sayfası: Stores Product Widget
    bottom of page