top of page

kusb 16,5x23

1905 yılında İstanbul’da doğdu. 1923-1928 yılları arasında Sanayi-i Nefise Mektebi’nde öğrenim gördü. Hikmet Onat ve İbrahim Çallı’nın öğrencisi oldu. Daha sonra Avrupa sınavını kazanarak Paris’e gitti. 1928-1932 yılları arasında öğrenimine devam ettiği Paris’te André Lhote ve Otto Friesz Atölyelerinde resim eğitimini tamamladı. Paris Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda Maret’nin yanında seramik ve fresk çalıştı. 1932’de Türkiye’ye döndü ve Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü (Bugünkü Gazi Üniversitesi) Resim-İş Bölümüne öğretmen olarak atandı. Ancak atanmasından kısa bir süre sonra Ankara Atatürk Erkek Lisesi’ne tayini çıkınca istifa ederek tekrar İstanbul’a döndü. Ardından 1934’te tekrar Paris’e gitti ve iki yıl daha Paris’te kaldı. Dönüşünde 1937’de Güzel Sanatlar Akademisi’ne girerek fotoğraf atölyesini kurdu. Bir süre fotoğraf ve afiş atölyelerinde çalıştı. Türk Sanatında önemli grup hareketlerinden birisi olarak “d Grubu” nun kurucu üyeleri arasında yer alan Zeki Faik İzer, 1939’da CHP’nin düzenlediği Yurt Gezileri programına katılarak Eskişehir ve Aydın yörelerinde çalıştı. 1948-1952 arasında Akademi Müdürlüğü görevinde bulundu ve bu görevi sırasında Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü’nü kurdu. 1970 yılında akademiden emekli oldu. Emekli olduktan sonra tekrar Fransa’ya döndü ve 1984’te İstanbul’a dönünceye kadar Fransa’da yaşadı. İzer’in başlangıçta çıplak konulu ve figüre bağlı çalışmaları, 1950’lerde ve onu izleyen yıllarda Soyut-Dışavurumcu/Lirik-Soyut yönde gelişim göstermiştir. 1960’dan sonra doğacı figüratif resmi son bulur ve Soyut Lirik dönemi başlar. Bu dönem çalışmalarında, kaligrafik imgelerden hareketle renk ve biçim ilişkilerini irdelediği ve daha sonra müzik bağlantılı kompozisyonlara yöneldiği görülür. Coşkulu boyama ve çizime yönelik renk, tuş, biçim ve çizgi araştırmaları, resimlerindeki ritmik devingenliği ve “kendiliğindenliği” de beraberinde getirmiştir. 1970 sonrası çalışmalarında kolaj denemeleri yer alır. 1980’lerde Orta Asya ve Selçuklu halılarındaki geleneksel motiflerle resimlerindeki soyut imgelemlerin birleştiği büyük boy duvar halıları üreten Zeki Faik İzer, resim sanatının sınırlarına kadar giderek kendine doğru görünen yönde araştırmalarını sürdürmüştür. Kendi kuşağı içinde uluslararası ödüller alan ve yabancı müzelere eserleri giren birkaç sanatçımızdan birisidir. 1958’de Philedelphia Güzel Sanatlar Müzesi’ne, 1963’te Avusturya Linz Müzesi’ne eserleri giren İzer, 1942’de 4. ve 1955’de 16.Devlet Resim ve Heykel Sergilerinde birincilik ödülleri ile 1961’de New York Guggenheim Sergisi’nde Türkiye bölümü birincilik ödülünü kazanmıştır. 1988 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Zeki Faik İZER

1.000,00 $Fiyat
    Ürün Sayfası: Stores Product Widget
    bottom of page